Oznakowanie CE

Wymagania prawne

Każdy producent / importer maszyn podlegających oznakowaniu  jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury oceny zgodności. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oceny Zgodności, produkty podlegające oznakowaniu, muszą spełniać wymagania europejskich dyrektyw. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny, zarówno w przypadku nie nadania oznaczenia , jak i błędnie przeprowadzonego procesu.

Czym jest oznakowanie  ?

Symbol  umieszczony na wyrobach jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem  deklaruje, że wyrób ten jest zgodny ze wszystkimi odnoszącymi się do niego dyrektywami.

Na czym polega proces oceny zgodności ?

Proces oceny zgodności polega na spełnieniu wymagań UE zawartych we wspomnianych wcześniej "Dyrektywach Nowego Podejścia", przeznaczonych dla konkretnych wyrobów. Spełnienie wymagań opiera się na poprawnej analizie aspektów prawnych dotyczących danych produktów. Każda dyrektywa przewiduje odpowiednią ścieżkę postępowania dla danej grupy wyrobów, zwaną procedurą oceny zgodności. Informuje nas ona o czynnościach, jakie musimy wykonać, aby poprawnie spełnić dane wymagania. Działania oceniające zamyka wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu oraz nadanie oznaczenia   i certyfikatu

Jakie produkty certyfikujemy ?

Jesteśmy niezależną jednostką certyfikującą zajmującą się głównie maszynami budowlanymi. Przeprowadzamy ocenę zgodności oraz "recertyfikujemy" standardowe modele koparek różnych producentów, które zostały wyposażone np. w ramiona typu Long Reach czy wyburzeniowe, a także zestawy ziemno wodne typu Amfibia. 


Etapy certyfikacji 

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon (opcjonalnie)

Temat

City:

Wiadomość: