Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

DOZER MASZYNY BUDOWLANE

banner

oznakowanie ce

Wymagania prawne

Każdy producent / importer maszyn podlegających oznakowaniu CE jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury oceny zgodności. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oceny Zgodności, produkty podlegające oznakowaniu, muszą spełniać wymagania europejskich dyrektyw. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny, zarówno w przypadku nie nadania oznaczenia CE, jak i błędnie przeprowadzonego procesu.

Czym jest oznakowanie CE?

Symbol CE umieszczony na wyrobach jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten jest zgodny ze wszystkimi odnoszącymi się do niego dyrektywami.

Na czym polega proces zgodności?

Proces oceny zgodności polega na spełnieniu wymagań UE zawartych we wspomnianych wcześniej „Dyrektywach Nowego Podejścia”, przeznaczonych dla konkretnych wyrobów. Spełnienie wymagań opiera się na poprawnej analizie aspektów prawnych dotyczących danych produktów. Każda dyrektywa przewiduje odpowiednią ścieżkę postępowania dla danej grupy wyrobów, zwaną procedurą oceny zgodności. Informuje nas ona o czynnościach, jakie musimy wykonać, aby poprawnie spełnić dane wymagania. Działania oceniające zamyka wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu oraz nadanie oznaczenia CE  i certyfikatu CE.

Jakie produkty certyfikujemy?

Jesteśmy niezależną jednostką certyfikującą zajmującą się głównie maszynami budowlanymi. Przeprowadzamy ocenę zgodności oraz „recertyfikujemy” standardowe modele koparek różnych producentów, które zostały wyposażone np. w ramiona typu Long Reach czy wyburzeniowe, a także zestawy ziemno wodne typu Amfibia.

Etapy certyfikacji CE

  • Określenie Dyrektyw, które mają zastosowane do danej maszyny i które musi ona spełniać
  • Ustalenie, które ujednolicone normy Europejskie odnoszą się do danej maszyny
  • Przeprowadzenie testu maszyny zgodnie z obowiązującymi normami
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie testu oraz zgodność maszyny
  • Przygotowanie deklaracji zgodności wraz z wykazem Dyrektyw i Norm, którym dana maszyna odpowiada
  • Przygotowanie i umieszczenie tabliczki znamionowej z oznaczeniem CE na maszynie

Dozer
Top